Drejtore ISE

 

 Foto drejtore ISE 

Profesore Asociuar Eva HYSKAJ

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa :  Rruga e “Elbasanit”, Fakulteti i Histori Filologji, Tiranë Shqipëri.

Tel / Fax : +355 4 2 378 538

 Shkarko CV-në e plotë

Dhjetor 2009 e në vijim: Drejtore e Institutit të Studimeve Evropiane të Universitetit të Tiranës (ku jam edhe titullare e lëndëve “Nacionalizmi në historinë evropiane” dhe “Tranzicioni politik në Evropën Qendrore dhe Lindore”).
Maj 2009 – nëntor 2009
, Drejtore e Qendrës së Studimeve Evropiane të Universitetit të Tiranës
Nga viti 2007, e në vijim, titullare e lëndës “Tranzicioni politik në Evropën Qendrore dhe Lindore”, në Shkollën Pasuniversitare të Studimeve Evropiane, të Universitetit të Tiranës.

 

 

 

Më 04 dhjetor 2009, marrja e titullit akademik “PROFESOR I ASOCIUAR”.

Më 07 shtator 2004, marrja e gradës shkencore “DOKTOR”, pas mbrojtjes së disertacionit me temë: “Nacionalizmi në Ballkanin postkomunist”.

1995-1997, MASTER në Studime Evropiane, në Universitetin Katolik të Luvenit, Belgjikë.

Historiku ISE

Foto Drejtore ISE     

Instituti i Studimeve Evropiane është krijuar me VKM nr 1182 me dt. 3 Dhjetor 2009.

Ai ngrihet mbi një përvojë të pasur mësimdhënie akademike dhe mbi një eksperiencë 14 vjeçare të nisur nga Qendra e Studimeve Evropiane të hapur me VKM nr.588, datë 02.11.2000. Ajo ishte fryt i një projekti të fituar në vitin 1999, pas një aplikimi të bërë tek Programi TEMPUS dhe është ideuar me asistencën e drejtpërdrejtë të Universitetit Katolik të Leuvenit, të Universitetit të Bonit, të Universitetit të Hapur të Budapestit, të Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe të disa ambasadave të huaja tek ne.

Adresa e Instututit të Studimeve Europiane është: Rruga e “Elbasanit”, Fakulteti i Histori Filologji,Tiranë Shqipëri.

Drejtori i Institutit të Studimeve Evropianë është Prof. As. Eva Tafili.

Instituti përbëhet nga tre Departament:

-      Legjislacion dhe Institucione në Evropë

-      Diplomaci dhe marrëdhëniet Ndërkombëtare

-      Politikë dhe Qeverisje në Evropë            

Përgjegjësit e Departamenteve janë, përkatësisht:

-      Prof Dr Xhezair Zaganjori

-      Prof Dr Eqerem Yzeiri

-      Prof. Dr. Llambro Filo       

Instituti i Studimeve Europiane ka dy programe studimi Master Shkencor dhe Doktoratura.

Për Programin e studimit Master Shkencor lëshon diploma :

·         në Legjislacioni dhe Institucionet Evropiane;

·         në Politika dhe qeverisja në Evropë;

·         në Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të BE.

 

Për Programin e doktoraturës lëshon diploma ;

·         në Legjislacioni dhe Institucionet Evropiane;

·         në Politika dhe qeverisja në Evropë;

·         në Diplomacia dhe marrëdhëniet ndërkombëtare të BE.

 

Instituti ISE ka 24 pedagogë që përbëjnë stafin akademik të këtij instituti. Nga këta 13 pedagogë kanë titullin Profesor Doktor (Prof.Dr), 8 me titullin Profesor i Asocuar (Prof. As. Dr.), 3 me titullin Doktor (Dr).

Në ISE studiojnë afërsisht 289studentë në programin e studimit master shkencor.

Masteri në Studime Evropiane i përgatit studentët për ato profesione që lidhen me dimensionet evropiane në nivele të ndryshme të qeverisjes (evropiane, rajonale, shtetërore dhe vendore), në krijimin e lobeve dhe në krijimit e grupeve të ekspertëve (think tanks) që kanë të bëjnë me institucionet evropiane, si dhe me një larmi çështjesh të tjera ekonomike e shoqërore, në të cilat kërkohen njohuri të veçanta mbi problematikat evropiane.

  Organigrama ISE

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.