Mbi aplikimet në programet e studimit me kohë të pjesshme

 

Nisin aplikimet “për studimet e ciklit të parë, me kohë të pjesshme, e të edukimit në distancë në vitin akademik 2010-2011:

  1. Pranimi i dokumentacionit për aplikim për programet e studimit me kohë të pjesshme të fillojë më datë 25.10.2010.
  2. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim të jetë:

a.    Dëftesë pjekurie (në mungesë të origjinalit, vërtetim me listë notash me fotografi ose dokument me fotografi i lëshuar nga Arkivi i Shtetit me notat përkatëse të nënshkruara nga drejtori i shkollës dhe nga Drejtori i Drejtorisë Rajonale/Zyrës Arsimore).

b.   Dokument identifikimi (letërnjoftim ID, pasaportë ) dhe fotokopje të tij. Në dosje të mbahet vetëm fotokopja e dokumentit të identifikimit.

c.    2 fotografi

d.   Mandat arkëtimi i tarifës së regjistrimit prej 1.550 lekë paguar në një nga bankat e nivelit të dytë.

  1. Dorëzimi i dokumentacionit për aplikim të përfundon në datë 06.11.2011.

 

                                                                            

 

 

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu Lajme te fundit nga UT Lajmërime Mbi aplikimet në programet e studimit me kohë të pjesshme