Unitir

Mbi aplikimet në programet e studimit me kohë të pjesshme

 

Nisin aplikimet “për studimet e ciklit të parë, me kohë të pjesshme, e të edukimit në distancë në vitin akademik 2010-2011:

 1. Pranimi i dokumentacionit për aplikim për programet e studimit me kohë të pjesshme të fillojë më datë 25.10.2010.
 2. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim të jetë:

a.    Dëftesë pjekurie (në mungesë të origjinalit, vërtetim me listë notash me fotografi ose dokument me fotografi i lëshuar nga Arkivi i Shtetit me notat përkatëse të nënshkruara nga drejtori i shkollës dhe nga Drejtori i Drejtorisë Rajonale/Zyrës Arsimore).

b.   Dokument identifikimi (letërnjoftim ID, pasaportë ) dhe fotokopje të tij. Në dosje të mbahet vetëm fotokopja e dokumentit të identifikimit.

c.    2 fotografi

d.   Mandat arkëtimi i tarifës së regjistrimit prej 1.550 lekë paguar në një nga bankat e nivelit të dytë.

 1. Dorëzimi i dokumentacionit për aplikim të përfundon në datë 06.11.2011.

 

                                                                            

 

 

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

 • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
 • Kutia Postare Nr 183
 • Tel: 355 4 222840
 • Fax: + 355 4 2223981
 • Email: info@unitir.edu.al
 • Website: www.unitir.edu.al
 • Skype user: infounitir
 • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Lajme te fundit nga UT Lajmërim Mbi aplikimet në programet e studimit me kohë të pjesshme