Unitir

Fakulteti i Historise dhe Filologjise

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i ka fillesat qysh me krijimin e Universitetit të Tiranës. Pas shndërrimeve rrënjësore të viteve ’90, në këtë fakultet shpërndahen diploma në 4 drejtime kryesore: gjuhë-letërsi, histori, gazetari dhe gjeografi. Këtu ndjekin studimet rreth 4300 studentë në të gjitha nivelet e studimit.

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

  • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
  • Kutia Postare Nr 183
  • Tel: 355 4 222840
  • Fax: + 355 4 2223981
  • Email: info@unitir.edu.al
  • Website: www.unitir.edu.al
  • Skype user: infounitir
  • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Rektorati universiteti Artikuj universiteti Fakulteti i Historise dhe Filologjise