Fakulteti i Historise dhe Filologjise

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë është krijuar në vitin 1951, si pjesë e Institutit të Lartë Pedagogjik, që ka qenë institucioni i parë në Shqipëri për përgatitjen e mësuesve me arsim të lartë për shkencat shoqërore dhe natyrore. Me krijimin e Universitetit Shtetëror të Tiranës, në vitin 1957, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë u bë një nga shtatë fakultetet e tij. Fillimisht, ai përbëhej nga degët e historisë, gjuhë – letërsisë, më vonë këtu u shtua dhe dega e gazetarisë dhe i gjuhës ruse. Që atëherë, ai ka pësuar zgjerime dhe riorganizime të shumta. Kështu, në vitin akademik 1960-1961 iu shtua dega e gjuhës angleze dhe më 1966 ajo e gjuhës frënge.

Nisur nga nevojat e një përgatitjeje me të plotë të mësuesve dhe të specialistëve, edhe struktura dhe profili i degëve ka ardhur duke u ndryshuar. Kështu, në vitin 1982 u arrit ndarja e degës histori-gjeografi në dy dege të veçanta: Histori me elemente të gjeografisë dhe Gjeografi me elemente të historisë.

Kualifikimi pasuniversitar ka nisur qysh në vitin 1981, kur pranë këtij fakulteti u hapën disa kurse pasuniversitare njëvjeçare: fillimisht ai i psikologjisë dhe i pedagogjisë, një vit më vonë kursi i gjuhës shqipe, në vitin 1984 kursi i historisë, me 1985 kursi i kritikës letrare dhe me 1987 kursi pasuniversitar i psikologjisë dhe i pedagogjisë, pa shkëputje nga puna. Në vitin 1991 këto kurse u mbyllen, për t'u hapur përsëri më 1996, kësaj here si shkolla pasuniversitare (fillimisht me korrespondencë), d.m.th. si shkallë e pare e një sistemi të plotë dyshkallësh të kualifikimit pasuniversitar, që u ndërtua sipas departamenteve përkatëse: Shkolla Pasuniversitare e Departamentit të Gjuhësisë, shkolla pasuniversitare e Departamentit të Letërsisë, Shkolla Pasuniversitare e Departamentit të Historisë, shkolla pasuniversitare e Departamentit të Gjeografisë.

Për vetë profilin që ka ky fakultet, pas viteve ’90 u bë një riorganizim i përgjithshëm i programeve, të cilat kishin qene tejet të politizuara. Ato u reformuan totalisht si në formë dhe në përmbajtje. Një ndihmesë të çmuar ka dhënë Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë për përgatitjen e studenteve të huaj si përkthyes, gjuhëtare, historianë, studiues të letërsisë shqiptare etj. Veçanërisht e madhe ka qenë puna e bërë nga dega e gjuhës dhe e letërsisë shqipe, pranë së cilës kanë studiuar dhe janë diplomuar 282 studentë të huaj, nga 25 vende të ndryshme të botës, kryesisht nga vendet i sh-socialiste, nga Azia, Afrika dhe Amerika Latine. Veç këtyre, pranë katedrës së gjuhës shqipe kanë ndjekur kurse përgatitore njëvjeçare të gjuhës mjaft studentë nga vende të ndryshme. Kjo traditë vijoi deri në vitin 1982, kur, si rrjedhim i politikës së vetëizolimit të ndjekur nga qeveria e kohës, këto kurse u mbyllën, Tani po bëhen përpjekje të shumta për ta ringjallur këtë traditë të bukur. Pranë këtij departamenti kanë kryer kualifikime pasuniversitare docentë kineze, docentë rumunë, grekë, zviceranë etj., e pritet të vijnë dhe të tjerë.

Prej vitit shkollor 1994-1995 kanë rifilluar të funksionojnë edhe kurset e verës të gjuhës dhe të kulturës shqiptare, në të cilat marrin pjesë studentë nga vende të ndryshme të botës. Në vitin 2012 krijohet në këtë fakultet Departamenti i Arkeologjisë.

Dekani i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë është Prof. Dr. Shezai Rrokaj.
Zv. Dekan për ciklin e parë të studimit është  Prof. Dr. Ymer Çiraku.
Zv. Dekan për ciklin e dytë të studimit është  Prof. Dr.  Valentina Duka.
Zv. Dekan për ciklin e tretë të studimit është  Prof. Dr. Sokol Axhami.

Fakulteti  i Historisë dhe Filologjisë përbëhet nga këto departamente:

• Departamenti i Gjuhësisë me përgjegjëse departamenti, Znj. Aljula Jubani.
• Departamenti  i Letërsisë me përgjegjëse departamenti,  Znj. Dhurata Shehri.
• Departamenti i Gjeografisë me përgjegjës departamenti, Z. Sabri Laci.
• Departamenti i Historisë me përgjegjëse departamenti, Znj Ilira Sulo.
• Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit me përgjegjës departamenti, Z. Artan Fuga.
• Departamenti i Arkeologjisë me përgjegjës departamenti,  Z. Lorenc Bejko.

Fakulteti i i Historisë dhe Filologjisë ka 86 pedagogë që përbëjnë stafin akademik të këtij fakulteti. Nga këta 25 pedagogë kanë titullin Profesor Doktor, 19 me titullin Profesor i Asocuar (Prof. As. Dr.), 11 titullin Doktor, 14 me Docent dhe 17 janë me titullin Master.

Në Fakultetin e Histori Filologjisë studiojnë 5256 studentë. 1283 studentë dhe Part-Time 2158 studentë.  
Në ciklin e dytë të studimeve full time për Master Shkencor janë 613 studentë dhe në Master Profesional  746 studentë, ndërsa për sistemin part-time në Master Profesional janë 456 studentë.

 

Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë

Kontakte:
Tel: (+355 4) 2369987

Website: http://www.fhf.edu.al

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.
Kreu Fakultetet UT Fakulteti i Historise dhe Filologjise