Unitir

Shkollat e doktoraturës

 

Në ciklin e tretë të studimeve të programit të doktoraturës, Universiteti i Tiranës ofron këto programe :

Fakulteti i Drejtësisë;

Për doktoraturat lëshon diploma:

 • ·         në Shkenca juridike Civile
 • ·         në Shkencat Penale
 • ·         në të Drejtë Publike

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Për doktoraturat lëshon diploma:

 • ·         në Shkenca Gjuhësore
 • ·         në Letërsi Botërore

Fakulteti i Shkencave Sociale

Për doktoraturat lëshon diploma:

 • ·         në Filozofi
 • ·         në Sociologji
 • ·         në Pedagogji
 • ·         në Psikologji
 • ·         në Punë Sociale
 • ·         në Shkenca politike

 

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Për doktoraturat lëshon diploma:

 • ·         në Histori
 • ·         në Arkeologji
 • ·         në Marrëdhënie ndërkombëtare
 • ·         në Trashëgimi kulturore
 • ·         në Gjografi
 • ·         në Kërkime gjuhësore
 • ·         në Studime letrare
 • ·         në Gazetari

 

Fakulteti i Ekonomisë

Për doktoraturat lëshon diploma:

 • ·         në Ekonomiks
 • ·         në Menaxhim
 • ·         në Marketing
 • ·         në Metodat sasiore dhe të informacionit
 • ·         në Financë
 • ·         në Kontabilitet
 • ·         në Kërkime operacionale
 • ·         në Statistikë

 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Për doktoraturat lëshon diploma:

 • ·         në Fizikë
 • ·         në Analiza Kimike të lendës dhe mjedisit
 • ·         në Elektrokimi të zbatuar dhe duk. sipërfaqësore
 • ·         në Teknologji dhe mikrobio.  & vlerësimi i sigurisë
 • ·         në Proceset e trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe te mbeturinave industriale e urbane
 • ·         në Biologji Molekulare
 • ·         në Biologji e Ruajtjes
 • ·         në Bioteknologji Bimore
 • ·         në Analizë dhe Algjebër
 • ·         në Metodat Probabilitare, Statistikë dhe metodat e Analizës Numerike
 • ·         në Informatikë

 

Kontakto me ne

Rektorati i Universitetit të Tiranës .....

 • Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania
 • Kutia Postare Nr 183
 • Tel: 355 4 222840
 • Fax: + 355 4 2223981
 • Email: info@unitir.edu.al
 • Website: www.unitir.edu.al
 • Skype user: infounitir
 • Working Time from Monday to Friday 8:30 AM - 16:30
You are here: Home Rektorati universiteti Artikuj universiteti Shkollat e doktoraturës