Doktoratura

Në këtë listë do gjeni listën e Doktoraturaturave në programe studimi, të ndara sipas fakulteteve
NIVELI I TRETË I STUDIMEVE (DOKTORATURA)


1.  Fakulteti i Drejtësisë (në pritje të akreditimit)

1.  Doktoraturë në programin e studimit të së Drejtës Civile
2.  Doktoraturë në programin e studimit të së Drejtës Publike
3.  Doktoraturë në programin e studimit të së Drejtës Penale

                   
2.  Fakulteti i Shkencave Sociale (në pritje të akreditimit)

1.  Doktoraturë në programin e studimit në Pedagogji
2.  Doktoraturë në programin e studimit në Psikologji
3.  Doktoraturë në programin e studimit në Filozofi
4.  Doktoraturë në programin e studimit në Sociologji
5.  Doktoraturë në programin e studimit në Punë Sociale

3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja (në pritje të akreditimit)

1. Doktoraturë në programin e studimit Shkenca gjuhësore
2. Doktoraturë në programin e studimit Letërsi botërore

3. Fakulteti i Mjekësisë (në pritje të akreditimit)

1.  Doktoraturë në programin e studimit Anatomi Patologjike dhe Mjekësi Ligjore
2.  Doktoraturë në programin e studimit “Studime të thelluara kërkimore / aplikative në programin e studimit Farmakologji, Fiziologji dhe Fiziopatologji”
3.  Doktoraturë në programin e studimit në Mjekësi Laboratorike
4.  Doktoraturë në programin e studimit Multislice CT- arritje aktuale krahasuar me procedura të tjera diagnostike
5.  Doktoraturë në programin e studimit Kardiologji
6.  Doktoraturë në programin e studimit Kirurgji të përgjithshme dhe nën-specialitete
7.  Doktoraturë në programin e studimit Korelacione morfo-klinike të ndërtuara mbi bazën e koncepteve bashkëkohore të zhvillimit të Mjekësisë
8.  Doktoraturë në programin e studimit Neuroshkenca në dekadën 2001-2010
9.  Doktoraturë në programin e studimit Mekanizmat pathologjike, diagnoza dhe trajtimi i endometriozës
10. Doktoraturë në programin e studimit Kërkime në Otorinolaringologji
11. Doktoraturë në programin e studimit Klasifikimi i retinopatisë diabetike, incidenca, trajtimi bashkohor, fotokoagulacionin panretinale, terapia  intravitreale dhe kirurgjia vitreorientale
12. Doktoraturë në programin e studimit Kompetenca specifike në Imunollogji, Alergollogji dhe sëmundje infektive në pediatri
13. Doktoraturë në programin e studimit Sëmundje të brendshme
14. Doktoraturë në “Studime të thelluara të aspekteve epidemiologjike, diagnostike dhe terapeutike të sëmundjeve infektive emergjente dhe ri-emergjente në Shqipëri”
15. Doktoraturë në “Studime të thelluara të aspekteve epidemiologjike, diagnostike dhe terapeutike të sëmundjeve të lëkurës”
16. Doktoraturë në programin e studimit Shëndet Publik
17. Doktoraturë në Studime të thelluara shkencore në patologjitë e aparatit oro-maksillo-facial
18. Doktoraturë në programin e studimit Shkencat Farmaceutike
19. Doktoraturë në Studime të thelluara në Otorinolaringologji

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.