Historiku

Katedra e gjuhës Angleze është themeluar në shtator të vitit 1960. Kjo ishte katedra e dyte e gjuhëve të huaja që hapej në Universitetin Shteteror të Tiranes, pas asaj të gjuhës ruse. Destinacioni i vetem ishte pergatitja e mesuesve të ardhshem të gjuhës angleze dhe gjuhës e letersise shqipe për shkollat e mesme dhe tetëvjeçare. Duke filluar nga viti 1965, katedra filloi punen e saj për hartimin e programeve të reja mesimore, si dhe për hartimin e teksteve baze të shume lendeve. Në këtë menyre, ajo filloi të formesohet jo vetem si njesi administrative me vete, por edhe si  njesi mesimore e shkencore e pavarur. Duhet theksuar se, duke filluar nga kjo periudhe, pedagoget e kesaj katedre kanë punuar jo vetem në fushen e mesimdhenies, dhe në fushën e kualifikimit të mesuesve të anglishtes, por edhe në ate të kualifikimit të tyre të metejshem, sidomos në fushën e mbrojtjes së disertacioneve, perpilimit të fjaloreve të ndryshem, perkthimeve, etj. Në mënyrë që të plotësohen më mirë kerkesat e kohes, si dhe ato të tregut të punës për specialiste të profilizuar, gjate periudhes 1997-1998, në vazhdim të perpjekjeve të meparshme, në Departamentin e Anglishtes u hartuan plane të reja mesimore, të cilat parashikonin futjen
e dy profileve të reja, perkatesisht perkthim-interpretim dhe studime britanike e amerikane. Planet e reja mesimore u zbatuan per here te pare gjate vitit akademik 1998-1998 dhe u zbatuan deri në vitin akademik 2004-2005.
Duke filluar nga viti akademik 2005-2006 departamenti i gjuhës angleze  filloi zbatimin e kurrikulave të reja në kuadrin e procesit të Bolonjës.

Kontakto
Departamenti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tel/Fax: +355-4-23-71-668

 

Përgjegjëse e Departamentit të Gjuhës angleze

Elida Tabaku, Ka mbaruar Shkollën e Mesme të Gjuhëve të Huaja, dega anglisht, më  1974 dhe Fakultetin e Gjuhëve të Huaja,  dega anglisht, UT, më 1978.
Ka punuar si mësuese në shkollën e mesme te rrethit të Lushnjës,  si inspektore dhe metodiste për gjuhët e huaja në këtë rreth. Nga viti 2003 punon si pedagoge në Departamentin e  gjuhës angleze të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Nga viti 2008 është përgjegjëse e departamentit.

Ka kryer Kurs pasuniversitar per Pedagogji dhe Psikologji, me shkëputje nga puna, Universiteti i Tiranës1982 dhe ka marrë  çertifikatë të studimeve pasuniversitare
Më 1996 fiton gradën shkenore  Doktore në fushën e mësimdhënies.
Jep lëndën e Analizës së tëkstit, Psikolinguistikë, Didaktikë e mësimdhënjes së Gjuhëve të huajë,  Shprehi të mësimdhenies së gjuhës angleze.
Ka marrë pjesë në seminare dhe workshope e konferenca për kualifikim të mësuesve të gjuhëve të huaja.
Problemet me interes të studimit janë testimi dhe vlerësimi, leximi, kurrikulat dhe zhvillimi profesional i mësuesit të gjuhëve të huaja.
Ka botuar artikuj mbi testimin e mesuesve,  gabimet dhe vlerësimet e studentëve, rolin e mësuesve  në mësimdhënjen e gjuhës së huaj, për zhvillimine  mendimit krijues të nxënësve, vlerësimin dhe vetvlerësimin.
Eshtë bashkëautore në libra universitar dhe të shkollës 9-vjeçare.

Curriculum Vitae e Përgjegjësit të departamentit 

Kontakto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website: http://www.unitir.edu.al

 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.
Kreu universiteti Departamenti i Gjuhës Angleze