Historiku

Departamenti  i Psikologji – Pedagogjisë ka një histori mbi 50 vjeçare., histori që është e lidhur qysh në themelimin e tij me Universitetin e Tiranës. Departamenti u themelua nga një grup profesorësh të shkëlqyer të arsimuar kryesisht në Rusi dhe në vendet e europës lindore në fushën e psikologjisë dhe edukimit. Departament ishte pjesë e Fakultetit Histori – Filologji dhe shërbente për të kryer formimin profesional të mësuesve të rrinj që dilnin nga fakultetet e Universitetit të Tiranës, duke mbuluar të gjitha kurset e psikologjisë dhe pedagogjisë që jepeshin në kurrikulën e formimit të mësuesve.  
Ky staf akademik promovoi në vitin 1981 edhe kursin pasuniversitar një vjeçar ,me shkëputje nga puna , për të pregatitur specialist të fushës së psikologjisë dhe të fushës së arsimit. Ky program për nga niveli i tij dhe struktura organizative, ishte pararendës i programeve Master që u hapën pas vitit 2000.
Me ndryshimet transformuese të shoqërisë shqiptare në vitet 90-të, hapet në vitn 1992 Fakulteti i Shkencave Sociale, ku Departamenti Psikologji – Pedagogji është një nga tre departamentet themelues të këtij fakulteti.  
Detyra kryesore e departamentit në fillimin e viteve 90-të ishte :
•    Transformimi i planeve mësimor dhe programeve të përgatitjes së mësuesve sipas kërkesave të kohës  
•    Promovimi i kurseve të reja të psikologjisë dhe edukimit të cilat hedhin bazat e para të formimin të profesioneve të reja në shkencat sociale
•    Promovimi i shkencave psikologjike si bazë për përhapjen e profesionit të psikologut dhe punonjësit social
•    Bashkëpunimi i vazhdueshëm me universitetet perendimore nëpërmjet programeve të bashkëpunimit  me qëllim hartimin e kutikulave evropiane në fushën e shkencave sociale
•    Kualifikimin e vazhdueshëm nëpërmjet  vazhdimësisë së  programeve të doktoraturës të specialistëve shqiptar të fushave sociale    

Realizimi me sukses i këtij misioni, çoi në hapjen e degëes së psikologjisë në vitin 1996. Me kalimin e viteve, stafi akademik i Departamentit të psikologjisë dhe pedagopgjisë, duke reformuar programet mësimor dhe kurrikulat si dhe duke rritur eksperiencën profesionale  hapi në vitin 2001 , programin Master në drejtimin këshillim Psikologjik dhe drejtimin Mësimdhënie. Stafi akademik i Departamentit psikologji – pedagogji duke ju përgjigjur aderimit të Shqipërisë në kartën e Bolonjës, inicoi në vitin 2005 , transformimin e kutikulave mësimore duke i ndarë në dy cikle studimi. .  


Sot stafi akademik i departamentit Psikologji dhe pedagogji  ka 21 pedagog. Numri i studentëve të psikologjisë Ndërsa në ciklin e parë të studimeve numërohen mbi 350 studentë dhe Shkalla e tyre e kualifikimit është :
•    3 me titullin profesor
•    5 me titullin profesor i associuar
•    2 me titullin doktor
•    11 me titullin Master i nivelit të dytë dhe të regjistruar në doktoraturë   


Sot departamenti mbulon një seri programesh si
•    Programin e ciklit të parë ( bachelor) në fushën e psikologjisë
•    Programin e nivelit të dytë në psikologjinë shkollore e organizacionale
•    Programin e nivelit të dytë në psikologjinë klinike e të zhvillimit
•    Programin master i nivelit të parë në këshillim psikologjik
•    Programin master i nivelit të parë në orientimin profesional
•    Programin master i nivelit të parë për mësues të shkencave sociale
•    Programin master i nivelit të parë në menaxhim dhe administrim arsimi
•    Programin master i nivelit të dytë në kërkimin psikologjik
•    Programin master i nivelit të dytë në edukim
•    Programin e doktoraturës në fushën e psikologjisë
•    Programin e doktoraturës në fushën e Edukimit.

 

Kontakto
Departamenti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tel/Fax: +355-4-222-30-369

 

Përgjegjës i departamentit të Pedagogjisë dhe Psikologjisë

Adem Tamo, ka kryer studimet universitare për gjuhësi dhe letërsi në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës, 1981. . Doktor i Shkencave, 1989. Diploma për titullin pedagogjik “Profesor i asociuar”, 1995. Diploma për titullin Pedagogjik “Profesor”, 1999. Përgjegjës i departamentit të Pedagogjisë dhe Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Univeristeti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri.

Curriculum Vitae e Përgjegjësit të departamentit 

Kontakto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website: 

ABONOHUNI

Sigurohuni që nuk do humbisni asnjë event nga UNITIR duke u abonuar në letërnjoftimin tonë.

Na Kontaktoni

Për çdo informacion ose pyetje, na kontaktoni:

Na ndiqni

Ne jemi edhe në Facebook. Na ndiqni dhe mbetemi ne kontakt.
Kreu universiteti Departamenti i Psikologji-Pedagogjisë