Departamenti i Shkencave Politike

Dr. Hysamedin Ferraj

 

Kontakto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Website: www.unitir.edu.al

ADRESA

Rektorati,

Sheshi ‘‘Nënë Tereza’, Nr. 1, Kutia Postare Nr. 183

Tiranë, Shqipëri

Kontakto:

E-mail: info@unitir.edu.al

Website: www.unitir.edu.al 

Kreu universiteti Departamenti i Shkencave Politike